Lekarze apelują o dostęp do środków z NFZ dla prywatnych podmiotów

2016-05-15

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy, który odbywał się 13 i 14 maja 2016 roku w Warszawie, zaapelował do Prezesa Rady Ministrów o utrzymanie prawa podmiotów prywatnych do ubiegania się, na równych prawach z podmiotami publicznymi, o środki publiczne przeznaczone na finansowanie świadczeń zdrowotnych oraz o zachowanie konkurencyjności polegającej na możliwości wyboru podmiotu leczniczego przez pacjentów.

Więcej »

Lux Med: unikatowa pracownia ergoterapii w ośrodku Tabita

2016-04-09

7 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym Tabita w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą, będącym częścią Grupy Lux Med, otwarta została nowatorska pracownia ergoterapii. Projekt ma na celu rozwój nowoczesnych metod rehabilitacji neurologicznej i opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi.

Więcej »

MEDI-system częścią europejskiej sieci ORPEA

2016-01-04

MEDI-system, największa w Polsce sieć ośrodków rehabilitacji stacjonarnej i opieki długoterminowej, pozyskała inwestora branżowego. Nowym właścicielem 90 procent udziałów spółki jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Paryżu ORPEA, lider na europejskim rynku opieki długoterminowej i rehabilitacji stacjonarnej. 

Więcej »

Pracodawcy Medycyny Prywatnej powołali forum telemedycyny

2015-12-18

W ramach organizacji Pracodawcy Medycyny Prywatnej powołane zostało forum telemedycyny. Celem forum jest budowanie świadomości rynku na temat korzyści wynikających z telemedycyny, monitorowanie i opiniowanie telemedycznych regulacji prawnych w całym przebiegu procesu legislacyjnego, reprezentowanie środowiska pracodawców wobec instytucji zewnętrznych, jak również bieżąca komunikacja i współpraca pomiędzy podmiotami tworzącymi forum.

Więcej »

Enel-Med: otwarcie kliniki medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży

2016-04-20

W kwietniu 2016 w Warszawie ruszyła klinika medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży. Powstała w ramach sieci specjalistycznych placówek Enel-Sport, należących do Enel-Med S.A. Placówka składa się z trzech części: medycznej, dedykowanej dzieciom i młodzieży, Centrum Odnowy Biologicznej oraz Centrum Treningu Personalnego.

Więcej »

WSA: prowadzenie szpitala nie należy do zadań powiatu

2015-03-18

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę Prokuratora Okręgowego w Krakowie, który żądał stwierdzenia nieważności uchwały podjętej przez Radę Powiatu w Olkuszu, w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego ZOZ w Olkuszu. W ocenie Sądu nie doszło do naruszenia przepisów, a powiat podejmując uchwałę działał prawidłowo i legalnie.

Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Aktualności

Warszawa: Medicover otworzył nowe centrum medyczne

30 maja 2016 Medicover otworzył swoją najnowszą placówkę - Centrum Medicover Klimczaka. To, co wyróżnia placówkę, to nowy, unikalny w Polsce model wizyty lekarskiej, polegający na tym, że odbywa się ona przy okrągłym stole, przy który pacjent siedzi obok lekarza.

Więcej »

Lębork: nowa poradnia w Centrum Medycznym Legionów

Od lipca 2016 roku Centrum Medyczne Legionów z Lęborka uruchamia nową poradnię dermatologiczną. Poradnia będzie oferowała usługi komercyjne. 

Więcej »

Radzymin: nowa poradnia w Centrum Medycznym Panorama

Centrum Medyczne Panorama z Radzymina otworzyło nową poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Poradnia oferuje pomoc w zakresie diagnozy i terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, doradztwa oraz terapii indywidualnej. Oferta poradnie przeznaczona jest zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci.

Więcej »

Alab Laboratoria: nowe punkt pobrań

Alab Laboratoria otworzyły  nowe punkt pobrań zlokalizowane w Łodzi, w Siedlcach, w Głogowie oraz w Warszawie. Alab prowadzi około 180 punktów pobrań na terenie całego kraju. 

Więcej »

Polska Federacja Szpitali apeluje o wzrost wydatków na ochronę zdrowia

Polska Federacja Szpitali domaga się wzrostu wydatków na ochronę zdrowia i odejścia od dogmatu, że więcej pieniędzy w systemie nie będzie. „Postulujemy promowanie koordynowanej, kosztowo-efektywnej ochrony zdrowia, bowiem pieniądze wydawane na taką właśnie medycynę są po prostu świetną inwestycją i to niezależnie od specjalności lekarskiej, czy rodzaju schorzenia” – oświadcza Federacja.

Więcej »

Tomma: nowy tomograf komputerowy w pracowni w Kole

W pracowni Tomma Diagnostyka Obrazowa w Kole wymieniony został tomograf komputerowy. Dotychczas działający tam aparat został zastąpiony nowym 16-rzędowym urządzeniem.

Więcej »

MEDI-system: nowe metody terapii dla pacjentów z chorobami otępiennymi

Ośrodek MEDI-system Ostrowia, specjalizujący się w opiece, leczeniu i rehabilitacji pacjentów z chorobami otępiennymi,  poszerza swoją ofertę zooterapii. Tym razem w roli terapeutów pojawiły się alpaki. Pacjenci bardzo chętnie karmili, głaskali i przytulali zwierzęta, czerpiąc z tego ogromną radość.

Więcej »

Polmed uzgodnił warunki finansowe umów z NFZ

Polmed S.A. poinformował o uzgodnieniu warunków finansowych przedłużonych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z oddziałem pomorskim Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku.

Więcej »
Aktualności »

Komentarz

Zapowiedź wzrostu wyceny świadczeń w opiece długoterminowej to pozytywny sygnał

Beata Leszczyńska, Prezes MEDI-system

Zapowiedź wiceministra zdrowia Krzysztofa Łandy dotycząca zmian w koszyku świadczeń gwarantowanych w zakresie wzrostu wyceny świadczeń w opiece długoterminowej jest sygnałem pozytywnym, szczególnie jeśli oznacza przejście z etapu szerokiego omawiania zmian demograficznych do fazy podejmowania działań zabezpieczających potrzeby starzejącego się społeczeństwa. 

Więcej »

Potrzebujemy nowoczesnej medycyny pracy

Anna Rulkiewicz, 
prezes Grupy Lux Med, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej


W obliczu zachodzących w Polsce zmian demograficznych, a także wydłużonego wieku emerytalnego, osoby aktywne zawodowo powinny znaleźć się pod szczególną opieką. Potrzebujemy nowoczesnej medycyny pracy, która nie będzie ograniczała się jedynie do orzecznictwa, ale będzie spełniała również istotną rolę w profilaktyce.

Więcej »

Trend: konsolidacja polskiego sektora opieki długoterminowej

Najbliższe lata przyniosą ogromne wyzwania demograficzne i organizacyjne. Zmiany na rynku pracy, spodziewane zmiany w sposobach finansowania i regulacji rynku medycznego oraz rosnąca świadomość społeczna, a tym samym rosnące wymagania co do jakości świadczeń z zakresu usług opieki długoterminowej, w stosunkowo niedługim czasie całkowicie odmienią ten sektor. 

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »