Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Radomskie Centrum Onkologii realizuje program profilaktyczny

2017-09-12

Radomskie Centrum Onkologii we współpracy z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie oraz Mazowieckim Porozumieniem Pracodawców Ochrony Zdrowia realizuje program profilaktyczny dotyczący wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi jest odpowiedzią na stały i bardzo znaczący wzrost zachorowalności na ten rodzaj nowotworów, odnotowany w ostatniej dekadzie. Liczba nowych rozpoznań wzrosła o 25 procent, czyli  z 8 694 do 10 801, a Mapy Potrzeb Zdrowotnych, opracowane przez Ministerstwo Zdrowia, prognozują w latach 2015-2025 wzrost liczby zachorowań na te nowotwory o 10 procent.

Celem projektu jest popularyzacja zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia wśród lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów oraz grupy docelowej, czyli pacjentów, podniesienie świadomości w zakresie czynników ryzyka oraz organizacja spotkań dla chorych leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi i ich rodzin z zespołami psychologiczno- socjalnymi, których celem jest wsparcie ich powrotu do normalnego życia.

Projekt ma objąć 10 000 mieszkańców województw: mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego bezpłatnymi świadczeniami zdrowotnymi w ramach profilaktyk. Projekt jest skierowany do osób w wieku 40-65 lat, znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka.

Radomskie Centrum Onkologii działa od czerwca 2016 roku. Jest to nowoczesny, kompleksowy szpital , w którym diagnozowane i   leczone są między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, układu moczowego, prostaty, narządów rodnych oraz płuc. Chorzy mają możliwość leczenia  skojarzonego metodami radioterapii, chemioterapii i chirurgii onkologicznej. W strukturze radomskiego szpitala znajduje się również Centrum Gamma Knife z siedzibą  w Warszawie, gdzie przeprowadzane jest małoinwazyjne leczenie wielu chorób nowotworowych i nienowotworowych mózgu.

Świadczenia oferowane przez placówkę są zarówno komercyjne jak i finansowane w ramach kontraktu z NFZ. W ramach środków z Funduszu finansowana jest chemioterapia, teleterapia i brachyterapia, a także działalność poradni onkologicznej oraz program profilaktyki raka szyki macicy.

Komentarz

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy dobrym miejscem do dialogu

Anna Rulkiewicz, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Ochrony Zdrowia, będące częścią Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, to od lat ważne miejsce dyskusji o polskim systemie ochrony zdrowia i jego przyszłości. Potwierdziła to tegoroczna sesja inauguracyjna, która stała się okazją do podsumowania efektów FOZ na przestrzeni lat. 

Więcej »

Forum Medycyny Laboratoryjnej: raport NIK zgodny z postulatami

Działające przy stowarzyszeniu Pracodawców RP Forum Medycyny Laboratoryjnej, zrzeszające największe polskie medyczne laboratoria diagnostyczne, z zadowoleniem przyjęło raport Najwyższej Izby Kontroli. Wiele zawartych w nim postulatów jest zgodne ze stanowiskiem i poglądami głoszonymi przez Forum, w szczególności dotyczącymi nadzoru nad jakością badań oraz trudności kadrowych.

Więcej »

Tomasz Wachnicki: ważne są standardy opieki długoterminowej

Moje zaangażowanie w prace związku postrzegam jako szansę na zwrócenie uwagi na wielkie znaczenie, jakim jest dobrze zorganizowana długoterminowa opieka nad pacjentami, w szczególności domowa – mówi Tomasz Wachnicki, nowy członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, członek zarządu Air Liquid Polska. 

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »