Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Rok 2016 dobry dla Grupy Enel-Med

2017-04-14

Adam Rozwadowski,
prezes zarządu
Centrum Medyczne Enel-Med

Rok 2016 był dobrym rokiem dla Grupy Enel-Med zarówno pod względem wzrostu przychodów, jak i zrealizowanych działań inwestycyjnych ogłoszonych w strategii rozwoju na lata 2014-2016.

Grupa osiągnęła 273,7 mln złotych przychodów, co oznacza wzrost o 16 procent w  porównaniu do roku 2015.  Osiągnięty zysk netto w roku 2016 wyniósł 1 719 tys. zł. Rok wcześniej miał wartość 548 tys. zł.

Na osiągnięty wynik największy wpływ miała efektywna sprzedaż abonamentów medycznych spółki Centrum Medyczne Enel-Med S.A. To źródło przychodów stanowi 61 procent wszystkich przychodów spółki. W tym segmencie Enel-Med osiągnął wzrost wynoszący 13 procent.

- Dynamika sprzedaży abonamentów medycznych, brak rotacji klientów, znakomita pozycja konkurencyjna skłaniają spółkę do inwestowania w kolejne przychodnie wielospecjalistyczne,  głównie przeznaczone dla klienta B2B. Spółka zamierza jednak w większym stopniu nastawić się na akwizycje – mówi prezes Rozwadowski.

Wobec stałego wzrostu rynku prywatnych usług medycznych i sukcesu marki Enel-Sport, spółka chce dalej rozwijać centra ortopedii i rehabilitacji. W kwietniu 2016 w ramach marki Enel-Sport w Warszawie powstała placówka ortopedyczno-rehabilitacyjna dla dzieci i młodzieży, a w styczniu 2017 w Łodzi powstał pierwszy poza Warszawą oddział Enel-Sport. Spółka planuje sukcesywne otwieranie tego typu placówek w kolejnych aglomeracjach.

Z rozwojem będzie związany również rozwój centrów diagnostyki obrazowej ze szczególnym uwzględnieniem MRI. Spółka stawia na nowe technologie, czyli rozwój telemedycyny i teleopieki, w szczególności dotyczy to tzw. telewizyt, uruchomionych na przełomie roku 2016/2017 oraz monitorowanie czynności życiowych pacjentów w ich miejscu zamieszkania. W przyszłości ten kanał może stanowić około 10 procent wszystkich konsultacji.