Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Wrocław: dzienny dom opieki w szpitalu Vratislavia Medica

2017-06-15

Vratislavia Medica Szpital im. Św. Jana Pawła II z Wrocławia od kilku miesięcy prowadzi Dzienny Dom Opieki Medycznej. Projekt utworzenia placówki był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, które pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dom zapewnia opiekę 60-ciu osobom niesamodzielnym, w większości w wieku powyżej 65 lat, przede wszystkim takim, których stan zdrowia nie pozwala na pozostanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Vratislavia Medica pod obecną nazwą funkcjonuje od 2016 roku. Wcześniej było to Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej sp. z o.o. Spółka ta powstała w roku 2011 w efekcie restrukturyzacji Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala dla Szkół Wyższych im. prof. E. Szczeklika. W roku 2014 spółkę od samorządu miasta Wrocławia kupiło Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.

W roku 2016 placówka zmieniła nazwę na Vratislavia Medica, Szpital im. Św. Jana Pawła II oraz wprowadziła nową identyfikację wizualną.

Także w roku 2016 została oddana do użytku nowa siedziba placówki, zlokalizowana przy ulicy Fryderyka Chopina 5/7. Przy Alei Wiśniowej funkcjonuje dział fizjoterapii dziecięcej.

Zakres usług Vratislavia Medica obejmuje rehabilitację neurologiczną i ogólnoustrojową (na oddziale dziennym i stacjonarnym), a także rehabilitację dziecięcą. Działają tutaj poradnie: ortopedyczna i reumatologiczna. Prowadzone są programy zdrowotne: Aktywny senior, Nordic walking i Zdrowy kręgosłup. Świadczenia są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt na rok 2017 (do 30 czerwca 2017) ma wartość 1,9 mln zł i dotyczy rehabilitacji leczniczej.

Placówka zapowiada dalszy rozwój i rozszerzenie zakresu oferowanych usług o świadczenia szpitalne w zakresie ortopedii i leczenia udarów oraz o rehabilitację kardiologiczną i ortopedyczną.

Komentarz

Nie ma możliwości realizowania odpłatnych świadczeń przez podmioty publiczne

Adam Rozwadowski, prezes Centrum Medycznego Enel-Med

Z Konstytucji RP wynika, że nie ma możliwości realizowania odpłatnych świadczeń medycznych przez podmioty publiczne, zarówno samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jak również przekształcone w jednoosobowe spółki skarbu państwa. 

Więcej »

Eksperyment na żywym organizmie rusza 1 października 2017 roku

Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP

Sejm RP, przy sprzeciwie całej opozycji, zdecydował o przyjęciu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza tzw. sieć szpitali w Polsce. To kolejny przykład przyjmowania ustaw bez głębszej refleksji nad jej skutkami . 

Więcej »

Zmiany, ale czy na pewno na lepsze?

Anna Rulkiewicz, prezes Lux Med, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

 

Rok 2016 przyniósł zapowiedzi istotnych zmian na rynku opieki medycznej, takich jak utworzenie sieci szpitali, przeniesienie finansowania z NFZ do budżetu państwa czy zwiększenie środków  przeznaczanych na zdrowie. Choć część wspomnianych inicjatyw jest jak najbardziej zasadna, to wiele z nich wciąż słusznie niepokoi pacjentów i wprawia w konsternację uczestników rynku.

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »