Panel logowania

» Zapomniałeś/aś hasła?

Kontakt

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

03-826 Warszawa
ul. Chodakowska 24 lok. 11
NIP: 521-333-80-33
biuro@medycynaprywatna.pl

Numer konta bankowego:
60 1750 0012 0000 0000 2668 9252

O związku

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego.

Więcej »

Wrocław: dzienny dom opieki w szpitalu Vratislavia Medica

2017-06-15

Vratislavia Medica Szpital im. Św. Jana Pawła II z Wrocławia od kilku miesięcy prowadzi Dzienny Dom Opieki Medycznej. Projekt utworzenia placówki był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, które pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dom zapewnia opiekę 60-ciu osobom niesamodzielnym, w większości w wieku powyżej 65 lat, przede wszystkim takim, których stan zdrowia nie pozwala na pozostanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Vratislavia Medica pod obecną nazwą funkcjonuje od 2016 roku. Wcześniej było to Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej sp. z o.o. Spółka ta powstała w roku 2011 w efekcie restrukturyzacji Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala dla Szkół Wyższych im. prof. E. Szczeklika. W roku 2014 spółkę od samorządu miasta Wrocławia kupiło Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.

W roku 2016 placówka zmieniła nazwę na Vratislavia Medica, Szpital im. Św. Jana Pawła II oraz wprowadziła nową identyfikację wizualną.

Także w roku 2016 została oddana do użytku nowa siedziba placówki, zlokalizowana przy ulicy Fryderyka Chopina 5/7. Przy Alei Wiśniowej funkcjonuje dział fizjoterapii dziecięcej.

Zakres usług Vratislavia Medica obejmuje rehabilitację neurologiczną i ogólnoustrojową (na oddziale dziennym i stacjonarnym), a także rehabilitację dziecięcą. Działają tutaj poradnie: ortopedyczna i reumatologiczna. Prowadzone są programy zdrowotne: Aktywny senior, Nordic walking i Zdrowy kręgosłup. Świadczenia są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt na rok 2017 (do 30 czerwca 2017) ma wartość 1,9 mln zł i dotyczy rehabilitacji leczniczej.

Placówka zapowiada dalszy rozwój i rozszerzenie zakresu oferowanych usług o świadczenia szpitalne w zakresie ortopedii i leczenia udarów oraz o rehabilitację kardiologiczną i ortopedyczną.

Komentarz

Tomasz Wachnicki: ważne są standardy opieki długoterminowej

Moje zaangażowanie w prace związku postrzegam jako szansę na zwrócenie uwagi na wielkie znaczenie, jakim jest dobrze zorganizowana długoterminowa opieka nad pacjentami, w szczególności domowa – mówi Tomasz Wachnicki, nowy członek zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, członek zarządu Air Liquid Polska. 

Więcej »

Nie ma możliwości realizowania odpłatnych świadczeń przez podmioty publiczne

Adam Rozwadowski, prezes Centrum Medycznego Enel-Med

Z Konstytucji RP wynika, że nie ma możliwości realizowania odpłatnych świadczeń medycznych przez podmioty publiczne, zarówno samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jak również przekształcone w jednoosobowe spółki skarbu państwa. 

Więcej »

Eksperyment na żywym organizmie rusza 1 października 2017 roku

Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP

Sejm RP, przy sprzeciwie całej opozycji, zdecydował o przyjęciu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza tzw. sieć szpitali w Polsce. To kolejny przykład przyjmowania ustaw bez głębszej refleksji nad jej skutkami . 

Więcej »
Zobacz wszystkie komentarze »